Här kommer relevant information som riktar sig till kretsens och sportskyttets klubbar och dess medlemmar att publiceras.

Inbjudan/Tävlingar

Skicka in era önskemål på tävlingar enligt adresserna angivna på kontaktsidan.

Nyheter

  • Den gamla adressen till SPSF-sekreteraren i kretsen har bytts, den gamla ger inga fel om det skickas mail till den, men riskerna finns att inga mail läses, därför ska den nya användas, se kontaktsidan för mer information.
  • Finns en minneslista för styrelser på hemsidan: Minneslista för Styrelse. Den innehåller viktiga datum – både för kretsen och för föreningsstyrelser.